Od grobišča do garaže

21. marca 2013 Martin Horvat je v predavanju »Od grobišča do garaže. Arheološka izkopavanja, Kongresni trg 2009 – 2011« predstavil arheološka izkopavanja na območju rimske Emone. Predavatelj je izvrsten poznavalec problematike, saj je vodil arheološke raziskave na Ljubljanskem gradu, s posebnimi izzivi pa se je soočil med izkopavanji pri prenovi stavbe Mestnega muzeja (Turjaška palača), saj so bili rezultati teh raziskav vključeni v stalno razstavo muzeja. Med večjimi projekti, ki jih je vodil v zadnjih letih, so poleg zavarovalnih izkopavanj na Vodnikovem trgu (Ljubljanska tržnica) in Njegoševi ulici (cerkev sv. Petra), tudi obsežne predhodne arheološke raziskave na Kongresnem trgu.

Območje Kongresnega trga s parkom Zvezda leži na arheološkem najdišču. Pred gradnjo garažne hiše je bilo treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Izkopavanja predstavljajo enega največjih arheoloških projektov v mestnem jedru Ljubljane. Razkrila so bogato zgodovino poselitve območja Kongresnega trga, ki sega od prazgodovine do danes. Pri raziskavah je sodelovala več kot stočlanska ekipa različnih strokovnjakov in tehnikov. Poleg terenske ekipe, ki najdbe izkoplje in preuči njihovo zgodovinsko vrednost, posebna skupina skrbi za njihovo ohranitev in pripravo za strokovno ter muzejsko obdelavo. Posamezni pomembnejši deli najdenih struktur iz različnih zgodovinskih obdobij so ohranjeni tudi v sklopu novega objekta in na voljo za ogled obiskovalcem.

Morda vam bo všeč tudi...