Zgodovinsko društvo Ljubljana

Predavanje mag. Zvezdana Markoviča in dr. Blaža Torkarja

Premierno je ZDL pripravilo dvojno predavanje. V Modrijanovi knjigarni sta 16. februarja 2012  nastopila mag. Zvezdan Markovič in dr. Blaž Torkar. Markovič je v predavanju z naslovom Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije spregovoril o vojaški organiziranosti...

Slovenski študenti na Dunaju (1804–1918)

Dr. Alojz Cindrič je v predavanju Slovenski študenti na Dunaju (1804–1918), ki je bilo 17. novembra 2011 v Modrijanovi knjigarni, predstavil vprašanje študentov s Kranjske na dunajski univerzi. Predavatelj je izpostavil tezo, da so...

Prisiljenci na Poljanskem nasipu v Ljubljani.

Mag. Sonja Anžič Kemper je 16. junija 2011 v Modrijanovi knjigarni pripravila predavanje »Prisiljenci na Poljanskem nasipu v Ljubljani. Ljubljanska prisilna delavnica v drugi polovici 19. stoletja.« Predavateljica je magistrirala na oddelku za zgodovino...

Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki

5. maja je na Inštitutu za novejšo zgodovino potekela v organizaciji Zgodovinskega društva Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, predstavitev knjige Starodavni Dubrovnik v besedi in...