Domov

 Spoštovani članice in člani Zgodovinskega društva Ljubljana!

Za nami je uspešno leto. V tem letu smo pripravili osem mesečnih predavanj, ki so potekala vsak tretji četrtek najprej v Modrijanovi knjigarni na Trubarjevi ulici v Ljubljani, od aprila 2016 pa zaradi zaprtja knjigarne v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Letošnji predavatelji so bili Janez Šumrada (NAPOLEON BONAPARTE IN RUDNIK ŽIVEGA SREBRA V IDRIJI), Jure Gašparič (KO SO SE POSLANCI SPOPADLI Z NOŽI IN PESTMI … O PARLAMENTARNI DEMOKRACIJI V PRVI JUGOSLAVIJI), Martin Premk (POLJANSKA VSTAJA DECEMBRA 1941), Filip Čuček (OTROŠTVO IN MLADOST CESARJA FRANCA JOŽEFA), Peter Vodopivec (CESAR FRANC JOŽEF IN SLOVENCI), Blaž Vurnik (ILEGALČKI – SKRITI OTROCI VOJNE LJUBLJANE (1941-1945), Egon Pelikan (TONE KRALJ IN PROSTOR MEJE – UMETNOST MED KATOLICIZMOM, FAŠIZMOM IN SLOVENSKIM IREDENTIZMOM) in Ignacij Voje. Njegovo predavanja z naslovom MIGRACIJSKI PROCESI NA BALKANU V ČASU TURŠKE OBLASTI smo pripravili ob profesorjevi 90-letnici. Vsa predavanja so posneta in dostopna na spletni strani ZDL (www.zdl.si), na kateri lahko tudi sicer spremljate utrip društva, in portalu slovenskega zgodovinopisja Zgodovina Slovenije – SIstory (http://www.sistory.si/). Z veseljem lahko tudi letos ugotovimo, da so bila predavanje kar dobro obiskana. Kljub temu pa vas še naprej posebej vabiva, da se jih udeležujete tudi v letu, ki prihaja.

V letu 2017 bo društvo še naprej organiziralo pestra mesečna predavanja in se aktivno vključevalo v znanstveno, strokovno in družabno življenje zgodovinarjev in ljubiteljev zgodovine. Vabimo vas, da s svojimi predlogi tudi sami sooblikujete vsebino delovanja društva. Prva takšna priložnost bo občni zbor društva, ki bo v januarju 2017.
V upanju, da bomo prihodnost ZDL sooblikovali skupaj, vas lepo pozdravljamo, hkrati pa vam želimo prijetne praznike in srečno leto 2017!

Tajnik ZDL Jurij Hadalin

Predsednica ZDL Nevenka Troha

Ljubljana, 16. december 2016